...

...

1, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

కనుక్కోండి చూద్దాం!కి - సమాధానం!!


కనుక్కోండి చూద్దాం శీర్షికన ఇచ్చిన ఫోటోలో ఉన్నవ్యక్తి భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డా.నీలం సంజీవరెడ్డి!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి