...

...

26, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

అలనాటి పత్రికలు 42


పై పత్రిక పేరు ముఖచిత్రం పై ఉన్న డిజైన్‌ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూడండి కనిపిస్తుంది. 

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి