...

...

26, అక్టోబర్ 2011, బుధవారం

పరివర్తన

ఆ మధ్య కథాజగత్‌లో ఒకే పేరు మీద రెండు కథలు వచ్చాయి. నేను సైతం... అనే పేరుతో పంజాల జగన్నాథంగారు, డి.కె.చదువులబాబుగారు చెరో కథ వ్రాశారు. అలాంటి సందర్భమే ఇప్పుడు మరొకటి. పరివర్తన పేరుతో డా.సురేంద్ర కె. దారా గారి కథ కథాజగత్‌లో ప్రకటించాం. అదే పేరుతో ఇంతకు ముందే పి.వి.సుజాతారాయుడు గారి కథ ఒకటి కథాజగత్‌లో వచ్చింది. ఆ పరివర్తనకు ఈ పరివర్తనకు కల తేడాను చదివి తెలుసుకోండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి