...

...

6, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

దసరా కానుక!

కె.వరలక్ష్మిగారి కథ కలకానిది - విలువైనది విజయదశమి కానుకగా కథాజగత్ పాఠకులకు అందిస్తున్నాము. చదివి ఆనందించండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి