...

...

16, అక్టోబర్ 2011, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 52


   అడ్డం:

1. తెగువరి కాదు పథికుడు (4)

4. రోజువారి ఆనవాయితి (3)

6. ఆహ్వానించు (2)

8. మజ్జిగకు __ లేని వాడు పెరుగుకి చీటీ రాసాడంట. (2)

9. తృశేములో లాలస (2)

10. ఎంత ఓపెన్‌ఛాలెంజ్ అయితే మాత్రం అపసవ్యంగా విసరాలా? (3, 4)

12. నిస్సంశయముగ (4)

13. యింటి పేరు చాడా. వొంటి పేరు రాము.  వెరసి (4)

14. తడబడిన గుళుచ్ఛము (3)

16. నేత్రవ్యాధులు (2, 3)

17. చైత్రమాసము (5)

19. వినాయకుడు మురిపెంగా తినేది మోదకం (3)

21. కండకావరములో స్నస/స్నాయువు (4)

23. అడ్డదిడ్డంగా నరికారు (4)

24. సన్యాసి; సాధారణంగా ఈ యూనిఫాంలో ఉంటాడు (7)

25. శోఫలములో బలుపు కానిది (2)

27. మజ్జిగ;   లెస్సు కాదు (2)

29. అనుబంధవాక్యము, ఒక దానిని గుఱించి చెప్పు విశేషము; ఇది మామూలే (2)

30. మాస్కోలోని ఒకప్పటి ప్రముఖ సోవియట్ ప్రచురణ సంస్థ. తెలుగులో కూడా పుస్తకాలు ముద్రించింది (3)

31.  యూటరస్ (4)
నిలువు:
1. సజాతీయ సమూహము (2)
2. ధ్వని; నైరుతిలో మొదటి అక్షరం నై (2)
3. త్రిచక్ర వాహన చోదకుడు ఈ శ్రామికుడు (4)
4. బోసి మెడ (2, 3)
5. విక్కీదాదాలో నటించిన బాలీవుడ్ తార తత్తర పడింది (4)
6. తండ్రికి సంబంధించినది (2)
7. వృషభము కాదు మదపుటేనుగు (4)
10. శీర్షాసనం వేసిన కారణజన్మురాలు (4, 3)
11. పిట్టలదొరను ఇలా అనవచ్చా (3, 4)
12. వస్త్ర పరిశ్రమకు అనుబంధమైనది ఈ పరిశ్రమ (3)
14. వ్రక్క లేదా మాట్లాడు (3)
15. కుశలము, బాగు (3)
18. దుముదారునందు లేత కానిది (3)
20. ఏనుగంత బలం కలవాడు ఏమిటబ్బా ఇలా బోల్తా పడ్డాడు (5)
21. వ్యర్థ భాషణము (4)
22. రాయి పాషాములతో వహ్వా వహ్వా అని మెచ్చుకోళ్లు వినిపించే సందర్భము (4)           
23. హనుమంతుడో, భీముడో లేక ఘటోత్కచుడో ఎవరో ఒకరిని క్రింది నుంచి పైకి చూడుము (4)
26. సరఫరాలో బాలీవుడ్ కొరియోగ్రాఫర్ (2) 
27. దగా, గోల్‌మాల్ (2)
28. మెగాస్టార్‌ను తిరగేసి ఆస్వాదించు (2)


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి