...

...

14, అక్టోబర్ 2011, శుక్రవారం

జిలిబిలి పలుకుల ఓ మైనా మైనా...

సీనియర్ కథా రచయిత డాక్టర్ కడియాల వివేకానంద మూర్తిగారి కథ గూడు విడిచిన గుండె కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయాల్ని తెలియజేయండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి