...

...

6, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 55 సమాధానాలు!


ఈ సారి ప్రయత్నించింది ఇద్దరే. మందాకినిగారు, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారు. యిద్దరూ పాక్షికంగా పూరించగలిగారు. వీరికి నా అభినందనలు!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి