...

...

27, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 57 సమాధానాలు!


ఈ పజిల్‌కు సమాధానాలు పంపిన కృష్ణుడు, ఆ.సౌమ్య, ఫ(రమ)ణి, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, అన్వేషి, మందాకిని గార్లకు ధన్యవాదాలు. అభినందనలు!