...

...

4, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

పామును తరిమిన చీమలు

 వెంటనే స్వామి రెండు చేతులను అందుకున్నడు పెద్దసారు. "ఇది మన 'చిగురుటాకులు' నాటిక చేసిన పనే సార్. ఏది ఏమన్నాగాని మనం వెయ్యాల్సిందే. రోడ్డు గూడా సక్కగ లేని ఈ ఊరికి మన మాటసాయం ఎంతో అవసరం'' అన్నడు.  


మరి ఈసారి వేసిన నాటకం ఎందుకు బెడిసికొట్టింది? 


తెలుసుకోవాలంటే పెద్దింటి అశోక్‌కుమార్‌గారి పామును తరిమిన చీమలు కథను కథాజగత్‌లో చదవండి.