...

...

14, నవంబర్ 2011, సోమవారం

ఆయన కథే ఒక అవసరం

     ఈ రోజు సాక్షి దినపత్రిక (14 నవంబర్ 2011) సాహిత్యం పేజీలో స్వర్గీయ అవసరాల రామకృష్ణారావు గారి గురించి ఆయన కథే ఓ అవసరం అనే వ్యాసం ప్రచురించారు. చదవండి. ఆ వ్యాసంలోని ఒక పేరా మీకోసం ఇక్కడ.


     మన మధ్య లేని రచయితలకు మనం అర్పించే నిజమైన నివాళి వారి వారి రచనలు చదవడమే. పై పేరాలో పేర్కొన్న ఎవరి షుర్మాకెవరు కర్తలు కథ చదివారా? చదవక పోతే ఇక్కడ చదవండి.