...

...

14, నవంబర్ 2011, సోమవారం

ఆయన కథే ఒక అవసరం

     ఈ రోజు సాక్షి దినపత్రిక (14 నవంబర్ 2011) సాహిత్యం పేజీలో స్వర్గీయ అవసరాల రామకృష్ణారావు గారి గురించి ఆయన కథే ఓ అవసరం అనే వ్యాసం ప్రచురించారు. చదవండి. ఆ వ్యాసంలోని ఒక పేరా మీకోసం ఇక్కడ.


     మన మధ్య లేని రచయితలకు మనం అర్పించే నిజమైన నివాళి వారి వారి రచనలు చదవడమే. పై పేరాలో పేర్కొన్న ఎవరి షుర్మాకెవరు కర్తలు కథ చదివారా? చదవక పోతే ఇక్కడ చదవండి.   
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి