...

...

18, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 57
ఆధారాలు:

అడ్డం:
     
     1. కథాజగత్ లో పంతుల విజయలక్ష్మిగారి కథానిక (3)

3. ఎగాదిగా, నిలువెల్లా లేదా టాప్ టు బాటం. (7)

7. హుస్సేను చొక్కాలో పొగ త్రాగు సాధనము (2)

8. వ్రాసెదననంటున్న బాట(2)

9. ఆద్యంతమూ మజా కలిగిన కొత్త సినిమా (5)

11. నపుం సకుడే (2)

13. సైపరాని తప్పిదమే మరో రూపంలో (5, 2)

16. దేశవాళీ ఆవు కాదు. జెర్సీ ఆవు దీనికి ఉదాహరణ. (5, 2)

17. మహేల జయవర్ధనే పేరుతో వేడుక (2)

19. పాత శనిగాడి పిడుగుపాటు (5)

20. ఆస్తిలేదా సంపద కొఱకు కోర్టులో పెట్టెడి కేసు (2)

23. కేళి (2)

24. మన పురణాలలో వెయ్యి చేతులు కలిగినవాడు (7)

25. కాసారము (3)
 నిలువు:
1. పినాకపాణి దీనికి ఒక ఉదాహరణ (4, 3)
2. క్రొక్కారు మెరుగులో ఉర్దూ చీటి (2)
3. ఏ దేవుడయినా ఇంతే. శరణు జొచ్చినవాడికి కొమ్ముకాచే రకం (3, 4)
4. సుహాసిని సగం మొగుడు (2)
5. చండప్రచండము (2)
6. బస్తీ దొరసాని పాటలోని మేకప్పు (3)
10. ఇదీ భూమిపైన ఉన్న 'గడ్డ'యే. మండలి వెంకట కృష్ణారావుగారి ఇలాకా (5)
12. దేవేగౌడకు సుపుత్రుడు కర్ణాటకకు మాజీ సి.యం. (5)
14. నిరక్షరాస్యుడు (3, 4)
15. స్టేజీ డ్రామా (4, 3)
18. ఎక్కడివర కూ? (3)
21. వృత్తాంతము లేదా వర్తమానము (2)
22. అయ్యను గౌరవంగా పిలువు (2)
23. అమెరికనుల తెలుగు సంఘము అడ్డం 23యేనా (2)వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి