...

...

8, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

ఎవరు?

ఈ క్రింది ఫోటోలోని వ్యక్తి ఎవరు?వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి