...

...

8, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

ఎవరు?

ఈ క్రింది ఫోటోలోని వ్యక్తి ఎవరు?3 వ్యాఖ్యలు:

rajasekhar Dasari చెప్పారు...

ఇంకెవరు దాసరి నారాయణ రావు

అజ్ఞాత చెప్పారు...

dasari anukunta

అజ్ఞాత చెప్పారు...

madhu antadu idi dasari narayana rao ani