...

...

28, నవంబర్ 2011, సోమవారం

కరుణించిన దైవం

వెంపటి హేమగారి కథ కరుణించిన దైవం కథాజగత్‌లో ప్రకటించబడింది. చదివి మీ అభిప్రాయాల్ని తెలియజేయండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి