...

...

7, నవంబర్ 2011, సోమవారం

ఈమె ఎవరు?పై ఫోటోలో ఉన్నవ్యక్తిని గుర్తించగలరా?


గీత_యశస్వి గారు సరిగా గుర్తించగలిగారు. ఈవిడ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు. ఈ క్రింది ప్రకటన చూడండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి