...

...

23, మార్చి 2012, శుక్రవారం

మాలికాపదచంద్రిక - 6


నేను తయారు చేసిన పజిల్ మాలికా పద చంద్రిక - 6ను మాలిక పత్రికలో చూడండి.
http://magazine.maalika.org/2012/03/19/%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%BE-%E0%B0%AA%E0%B0%A6%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%95-6-%E0%B0%B0%E0%B1%82-1000-%E0%B0%AC%E0%B0%B9%E0%B1%81/
తెలుగులో ప్రస్తుతం అత్యధిక పారితోషికం ఇస్తున్న పజిల్ యిదే. మీరూ ప్రయత్నించి చూడండి.  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి