...

...

8, మార్చి 2012, గురువారం

పరిష్కారం!

"  పల్లెల్లో అన్ని వృత్తులూ సమానమే. పల్లె శరీరమైతే అన్ని వృత్తులు చేసేటోళ్లు కళ్ళు, కాళ్ళు, చేతులు,  ముక్కు,  చెవుల్లాంటి వారు. అన్నీ సక్రమంగా ఉంచితేనే ఆరోగ్యం"  అంటున్నారు తేజోమూర్తుల ప్రకాశరావు గారు తమ కథ పరిష్కారంలో. ఆ విషయమేంటో కథాజగత్‌లో ఆ కథను చదివి తెలుసుకోండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి