...

...

8, మార్చి 2012, గురువారం

AVKFబుక్ లింక్‌లో సాహితీ విరూపాక్షుడు!

అబ్జ క్రియేషన్స్ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ ప్రచురించిన సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథం ఇప్పుడు AVKF వారి బుక్‌లింక్‌లో లభ్యమౌతున్నది. 
వివరాలకు ఈ లంకెను నొక్కండి.
http://www.avkf.org/BookLink/display_titled_book.php?book_id=13007 
 కావలసినవారు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి