...

...

22, మార్చి 2012, గురువారం

ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ నందన నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు! ఈ సందర్భంగా తురుపుముక్క పాఠకులకు ఒక అపురూపమైన కానుక. 1962 సంవత్సరంలో ఆంధ్రపత్రిక ఉగాది సంచికలో ప్రచురింపబడిన దాశరథి కవిత మధు మాధురి లో నుండి కొంత భాగం ఇక్కడ చదవండి. 


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి