...

...

25, మార్చి 2012, ఆదివారం

ఈనాడులో విద్వాన్ విశ్వం!

ఈనాడు ఆదివారం (25-03-2012) సంచికలో సాహితీవిరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథంపై జి.రా. గారి సమీక్ష వచ్చింది. తురుపుముక్క పాఠకులకోసం ఆ సమీక్ష క్లిప్పింగు ఇదిగో.వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి