...

...

20, మార్చి 2012, మంగళవారం

ఈవారం పత్రికలో సమీక్ష!

ఈవారం జనవార్త వారపత్రిక తాజా సంచిక(మార్చి 11-24,  2012)లో టి.ఉడయవర్లు గారు సాహితీ విరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం గ్రంథాన్ని సమీక్షిస్తూ వ్రాసిన వ్యాసం ఇక్కడ చదవండి.


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి