...

...

31, మార్చి 2012, శనివారం

ఓ కథల వర్క్‌షాపులో తయారైన కథ!

హ్యాపీడేస్ సినిమా చూశారా? చూసే వుంటారు లెండి. టీవీ ఛానళ్లలో వేసిన సినిమానే మళ్ళీ మళ్ళీ వేస్తుంటే చూడకేం చేస్తాం. ఇంతకీ సంగతేమిటంటే ఆ సినిమాలో కాలేజీ లైఫులోని మధురమైన జీవితాన్ని చూపిస్తే పి.వరలక్ష్మిగారి కథ అన్ హ్యాపీడేస్‌లో కొందరి కాలేజీ లైఫులోని దుర్భరమైన జీవితం మన కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతోంది. కథాజగత్‌లో ఈ కథ చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి