...

...

24, మార్చి 2012, శనివారం

గరిశకుర్తి కథ!

"దేవుడు మనిషికి రెండుకళ్ళిచ్చినా చూసేది ఒకే దృశ్యాన్ని. కానీ మనిషికెందుకో సమదృష్టి అలవడలేదు" అంటున్నారు గరిశకుర్తి రాజేంద్రగారు తమ కథ పదిరూపాయల నోటులో. ఈ కథను కథాజగత్‌లో చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి