...

...

9, మార్చి 2012, శుక్రవారం

రవళించిన రాగగీతి

ప్రచారాల కోసం, పేరుప్రతిష్టల కోసం వెంపర్లాడి భార్యా బిడ్డలను యిబ్బందికి గురి చేస్తున్న తండ్రికి కూతురు కనువిప్పు కలిగించిన వైనం ఎం.ఆర్.వి.సత్యనారాయణ మూర్తి గారి కథ రవళించిన రాగగీతి కథలో చదవండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి