...

...

18, మార్చి 2012, ఆదివారం

ఆశయం

తొలితరం బ్లాగరు బ్లాగాడిస్తా రవి వ్రాసిన కథ ఆశయం ఇప్పుడు కథాజగత్‌లో. ఇంతకు ముందు చదివి వున్నా మరొక్కసారి చదవండి. ఇంతకు ముందు చదవక పోతే ఇప్పుడు మిస్ కాకండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి