...

...

6, మే 2010, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 6 సమాధానాలు!


అడ్డం:  

1. రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు తొలిచిత్రం                                                                                            - చిలక గోరింక           
3. రాజనావ్వులో  ప్రేమ నశించిన బహుమతి దొరుకుతుంది వెదకండి.                                    -  నజరానా
5. భక్త తుకారాం సినిమాలో డా.సినారె దీనికి టైమ్ అయిందని సుశీలతో పాట పాడిస్తున్నాడు.         -  పూజకు వేళాయెరా
7.శకము, మశకములలో సామ్యము సమయానికి చెందినదా?                                                  - శకము               
9.సిపాయి చిన్నయ్య నా సామిరంగ అంటూ పాడుతున్న పాటలో మొదటి పదములు.                     - నా జన్మభూమి
10.పాద ప్రతిన సరిచేస్తే ప్రపోజల్.                                                                                                - ప్రతిపాదన
11.అతని విషయాల్లో సంతృప్తి కలదు.                                                                                        - తనివి
14.కృష్ణా పత్రిక వ్యవస్థాపక సంపాదకులు.                                                                                   - ముట్నూరి కృష్ణారావు
15.దాశరథి రచించిన కావ్యం.                                                                                                    - రుద్రవీణ
16.ఈ సీతాకోక చిలుక మాటే మంత్రము మనసే బంధము అని కార్తీక్‌తో కలిసి పాడుతోంది.              - ముచ్చర్ల అరుణ


నిలువు:
1. నీ చెలిమీ నేడె కోరితినీ అంటున్న నార్ల వారు.                                                                        - చిరంజీవి                                                                                                
2. కళాప్రదర్శనకు ప్లాట్‌ఫాం అనొచ్చా?                                                                                      - కళావేదిక 
4. ఉత్తర హరివంశము వ్రాసింది సోమనాటర్జీయా? న... న...                                                - నాచన సోమన
5. గత పుట్టుకకు సంబంధించిన తెలివిడి.                                                                                 - పూర్వజన్మ జ్ఞానము
6. మడిసన్నాక కూసింత కలాపోశన ఉండాలని ప్రవచించిన నట విరాట్.                                       - రావు గోపాలరావు
7. కసాయివాడు.                                                                                                                   - శమిత
8. ట్టుచెవిరా                                                                                                                          -  ముప్రవి
9. ఈ హిందీ సినిమా నటుడు నానా ప(దార్థములు) పుచ్చుకునే వాడు.(taker)                            - నానాపటేకరు
12. నిత్య అనే అమ్మాయి చేసే పని రొటీనా?                                                                               - నిత్యకృత్యము
13. లేడీస్ టైలర్ వంశీ వెతుకులాట.                                                                                         - అన్వేషణ


ఈ పజిల్‌ను పూరించిన కంది శంకరయ్య గారికి అభినందనలు.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి