...

...

21, మే 2010, శుక్రవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 9


ఆధారాలు: 

అడ్డం: 
1. అల్లసాని పెద్దనకు రాయలవారు తొడిగినది ఇదియె?
3. మగువ జీవితాన్ని ఈ పత్రికతో పోల్చారు దాశరథి.
5.కారుతున్న రైలుసదనములో దాగున్న 'నానో' కర్షకులు :-)
7. HDFC బ్యాంకులో దాచిన అంకగణితపు భాగమేనా సారూ?
9. మొదట్లో తడబడిన బాడీగార్డుకు చివరనుంచి రెండో అక్షరం మటుమాయం.
10. బంగారు మురుగు
11. మంచి గొంతుక
14. లలామ రకం కతల్లో సులభ సాధ్యం.
15. తలవాకిలి
16. కవిసార్వభౌమునికి జరిగిన ఒకానొక సత్కారము. 

నిలువు:
1.కడివెడు పాలు : ఖరము :: గరిటెడు పాలు : ____
2. 'జహంగీరు 18వ భార్య'కెన్ని లక్షలు 'కన్యాశుల్కం 19దా'? 
4. పదిహేడో నెంబరు పురాణం.
5.తెలుగు న్యూసు పేపరు. 
6.శీర్షాసనం వేసిన కంసుడు మొదలైన శత్రువులు.
7. రంగడు సుశీలల మధ్య కఠినము.
8. పరమాణు సంఖ్య 15కల మూలకము.
9. ఏనుగు సవారీ ఒక సత్కారమేనా? 
12.పిల్లంగోవి ఈ బ్లాగరి కలంపేరు.
13. ఇక్కడ బావిలోన వెలసిన వినాయకుడు కొలువై ఉన్నాడు. 


వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి