...

...

26, మే 2010, బుధవారం

ఔరా!

ఈ రోజు పేపర్లో నన్నాకర్షించిన వార్త.వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి