...

...

29, మే 2010, శనివారం

తిలోత్తమ

                    ఇంతకు ముందు టపాలో రంభను వర్ణిస్తూ ఒక పద్యం చదివారు కదా! ఇప్పుడు మరో అప్సరస తిలోత్తమపై ఒక పద్యాన్ని చదవండి. 


ll గుత్తపు పట్టుఱైకబిగి కుట్టు పటుక్కున( బిక్కటిల్లి స్వా
    యత్తము( దప్పి పోబ్రిదిలి యబ్బుర పుబ్బగు గబ్బిగుబ్బలు
    వ్వెత్తున నోత్తరించివలపింపగవుంగిటనించి పల్లుకెం
    పొత్తిలి మోవితేనె( జవులూర( గొనెన్"విధు"డా"తిలోత్తమన్"


                         ఈ పద్యం నారునాగనార్య (1903-1973)గారి 'తిలోత్తమాసాహసికము' లోనిది. ఈ కవిగారి వీరపూజ, శ్రీపృథ్వీరాజవిజయము అనే వీర రస ప్రధాన కావ్యాలు సుప్రసిద్ధాలు. వీర రసాన్ని ఎంత చక్కగా పోషించారో అంతే చిక్కగా శృంగార రసాన్ని కూడా వీరు మథించినారు. "మా పండితుడు, ముసలితనములో నప్సరసలతోడి సంబంధము నెందుకు పెట్టుకొన్నాడో! ముసలి తనమును రెండవ బాల్యమన్నారు పెద్దలు." అని పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారన్న మాటలో వింత లేదు. నిజంగా ముసలితనంలో శృంగారం ఉప్పొంగుతుందనే విషయాన్ని ఈ కవి ధృడపరచినారు. ఈ పద్యం ప్రాచిన కవుల ప్రబంధాలలోని శృంగారానికి ఏమాత్రం తీసి పోదు కదా!   
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి