...

...

23, మే 2010, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 9 సమాధానాలు!


అడ్డం: 
1. అల్లసాని పెద్దనకు రాయలవారు తొడిగినది ఇదియె?                               - గండపెండేరమె
3. మగువ జీవితాన్ని ఈ పత్రికతో పోల్చారు దాశరథి.                                  - మల్లెతీగ  (ఈ పేరుతో ఒక మాసపత్రిక వస్తోంది)
5.కారుతున్న రైలుసదనములో దాగున్న 'నానో' కర్షకులు :-)                      - సన్నకారు రైతులు (నానో కారు చిన్నదే కదా!)
7. HDFC బ్యాంకులో దాచిన అంకగణితపు భాగమేనా సారూ?                      - గ.సా.భా (గరిష్ట సామాన్య భాజకం Highest Common Factor)
9. మొదట్లో తడబడిన బాడీగార్డుకు చివరనుంచి రెండో అక్షరం మటుమాయం. - గఅంరక్షుడు (అంగరక్షకుడు)  
10. బంగారు మురుగు                                                                              - స్వర్ణకంకణం
11. మంచి గొంతుక                                                                                   - సుస్వరం
14. లలామ రకం కతల్లో సులభ సాధ్యం.                                                      - కరతలామలకం
15. తలవాకిలి                                                                                           - ముఖద్వారం
16. కవిసార్వభౌమునికి జరిగిన ఒకానొక సత్కారము. 

నిలువు:
1.కడివెడు పాలు : ఖరము :: గరిటెడు పాలు : ____                                   - గంగిగోవు
2. 'జహంగీరు 18వ భార్య'కెన్ని లక్షలు 'కన్యాశుల్కం 19దా'?                        - మెహరున్నీసా   (మెహర్ అంటే కన్యాశుల్కం ఉన్నీస్ అంటే హిందీలో పంతొమ్మిది. నూర్జహాన్ అసలు పేరు మెహరున్నీసా!)
4. పదిహేడో నెంబరు పురాణం.                                                                     - గరుడపురాణం (అష్టాదశపురాణాల్లో గరుడపురాణము పదిహేడవది)
5.తెలుగు న్యూసు పేపరు.                                                                            - సమాచార పత్రిక
6.శీర్షాసనం వేసిన కంసుడు మొదలైన శత్రువులు.                                          - లుకుటకందిసాకం (కంస ఆది కంటకులు)
7. రంగడు సుశీలల మధ్య కఠినము.                                                              - గడుసు
8. పరమాణు సంఖ్య 15కల మూలకము.                                                       - భాస్వరం 
9. ఏనుగు సవారీ ఒక సత్కారమేనా?                                                             - గజారోహణము
12.పిల్లంగోవి ఈ బ్లాగరి కలంపేరు.                                                                  - స్వరలాసిక    (పిల్లనగ్రోవికి ఉన్న పర్యాయపదాలలో ఇదొకటి. ఈ పేరుతో నేను అప్పుడప్పుడు పత్రికల్లో రచనలు చేస్తుంటాను.)
13. ఇక్కడ బావిలోన వెలసిన వినాయకుడు కొలువై ఉన్నాడు.                          - కాణిపాకం (చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం)
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి