...

...

14, మే 2010, శుక్రవారం

కవిహృదయం!

వర్తమాన కథాకదంబం కథాజగత్‌లో డి.కె.చదువులబాబు, పంజాల జగన్నాథం గార్ల కథలు ప్రకటించబడ్డాయి. ఈ రెండు కథలకు టైటిల్ నేను సైతం... ఇందులో పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏమీ లేనప్పటికీ ఈ పేరు పెట్టడానికి వెనుక ఈ రచయితల కవి హృదయం ఒకేలా ఉండటం మాత్రం గమనించవలసిన విషయం. రెండు కథల్లోనూ చివర కథానాయకుడు తన ఆస్తిని అంతటిని వృద్ధ అనాథ ఆశ్రమాలకు ఇవ్వడం ఒకే కథాశీర్షికకు ఊతమిస్తుంది. ఈ రచయితల కవిహృదయం తెలుసుకోవాలంటే ఆ కథలను చదవడమే ఏకైక మార్గం.       
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి