...

...

11, మే 2010, మంగళవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 7



ఆధారాలు:

అడ్డం:

1.నలమహారాజు పాయస సేవనములో టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్.
3.జంపాల ఉమామహేశ్వరరావు మనకు ఇలా సుపరిచితుడు.
5.కవిబ్రహ్మ, ఉభయ కవి మిత్రుడే కాని కొంచెం తడబడ్డాడు.
7.భరాగో ఈ కథలు వ్రాశారు.
9.గణతంత్ర దినోత్సవంనాడు రాష్ట్రపతి బహూకరించే ఒకానొక  గ్యాలంటరీ అవార్డు.
10.కన్నుల పండుగ లాంటిదే మరో ఇంద్రియానిది.
11.మా సీమయందు ప్రార్థనా స్థలంబు కలదో?
14.చేనేత దీనికి ఒక ఎక్జాంపుల్.
15.పూర్తిగా నెరిసిన తలను పోల్చడానికి ఇంతకంటే మంచి ఉపమానం ఉందా?
16.యండమూరి నవల థ్రిల్లర్ ఆధారంగా నిర్మించబడ్డ సినిమా.

నిలువు:

1.సేమియా పాయసమురా నిరాకరించకు.
2.కంటిచుక్క ఈ హీరోయిన్.
4.లష్కరు.
5.డోన్ట్ బి కన్ఫ్యూజ్‌డ్
6.ప్రచండమైన నిపుణత్వము.
7.అనక్రమ హి.. హి..
8.ఈ డేవిడ్ తెలుగోడే!
9.నామలింగానుశాసనమ్
12.ఆటవెలదితోనో, తేటగీతితోనో జతగూడనిదే దీనికి కుదరదు.
13.హరి సద్దుమణిగిన ఎల్ల(ల్లా)?

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి