...

...

6, నవంబర్ 2010, శనివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 32ఆధారాలు: 
అడ్డం: 
1. సింపుల్‌గా దీర్ఘ కాలిక కార్యాచరణ ప్రణాళిక.
3. పిచ్చాస్పత్రికి పేరుపొందిన ప్రాంతం లేదా ఉల్లి తిరగబడింది.
5. ఈ పండుగని నిన్ననే జరుపుకున్నాం! 
7. సూర్యుడు తడబడ్డాడు పాపం!
9. హితాన్ని వదిలిన మేలుజాతి ముత్యము కుడి నుండి ఎడమకు .
10. కుమారస్వామి. జిత్తులమారి కాదు :) 
11. శాసనాలలో కనిపించిన తొలి తెలుగు పదం వివాదాస్పదమైంది
14. రుక్కాయిగా పేరు పొందిన జరూక్‌శాస్త్రి.
15. తెనాలి రామకృష్ణ సినిమాలో భానుమతి పాత్ర పేరు.
16. సూర్యుడే! కమలమిత్ర కాదు సుమా!
నిలువు:
1. కరణా చూడవయా వరముజూపవయా... అనే పాట ఈ సినిమాలోనిది.
2. రంగురంగుల గుర్రం తడబడింది.
4. తాపీ చాణక్య దర్శకత్వంలో చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు నటించిన 1958నాటి ఈ సినిమాలో బాలయ్య హీరో! 
5. తెలుగులో స్టార్‌వార్!
6. ఆరుద్రను ఇలా పిలిస్తే పలికేవాడా?
7. కోశాగారము.
8. అవ్వాయిచువ్వాయి, కాకరపూవ్వత్తు, చిచ్చుబుడ్డి, భూచక్రం, విష్ణుచక్రం లేదా సిసింద్రి!
9. పండిత జగన్నాథ రాయలు, డాక్టర్ మహీధర నళినీమోహన్ మొదలైనవారి జన్మస్థానానికి పూర్వరూపం!
12. ప్రమధ గణాల లీడర్!
13. నిలువు 8కి ఆపోజిట్టు అనుకోవచ్చు. శబ్దాన్ని ఇచ్చేది! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి