...

...

16, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

ప్రాడ్వివాక గో సంవాదము!

దిష్టిబొమ్మలు జడ్జిగారి కాఫీకి ఎలా ఎసరు పెట్టాయో తెలుసుకోవాలంటే కథాజగత్‌లో ప్రకటించిన వేంపల్లి రెడ్డి నాగరాజుగారి కథ పరి'పాల'న చదివితీరాల్సిందే! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి