...

...

7, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

రుక్కుతల్లి!

ప్రముఖ చిత్రకారుడు బాలి కలం నుండి వెలువడిన కథ రుక్కుతల్లి కథాజగత్‌లో ప్రకటింపబడింది. ఈ కథను చదివి దీనిలో సెంటిమెంట్ ఏ మేరకు పండిదో తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి