...

...

2, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

కాంత-కనకం-కరక్కాయ

వాసుదేవ్‌గారి కథ కాంత-కనకం-కరక్కాయ కథాజగత్‌లో ప్రకటించాము. దయచేసి చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి