...

...

6, నవంబర్ 2010, శనివారం

యానాం రాజుగారి కథ!

 'ఒక దేశంలో రెండు బిల్డింగులు కూలిపోతే... లోకానికి వచ్చే తిప్పలు అన్నీ ఇన్నీనా?' అని వాపోతున్నారు దాట్ల దేవదానం రాజుగారు చైతన్య స్రవంతి ధోరణిలో సాగే తమ కథ లోపలిసడిలో. ఈ కథను వర్తమాన కథాకదంబం కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి