...

...

25, నవంబర్ 2010, గురువారం

పత్తేదారు కథ!

కథాజగత్‌లో ఈసారి డిటెక్టివ్ కథ ప్రకటించబడింది. కథ పేరు మూడో మనిషి! రచయిత్రి వింధ్యవాసిని. కథ చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి