...

...

15, నవంబర్ 2010, సోమవారం

ఈ కథ చదివారా?

సత్యం మందపాటి గారి కథ సౌమ్య కథాజగత్‌లో ప్రకటించబడింది. చదవండి
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి