...

...

4, జనవరి 2011, మంగళవారం

కలిసుందాం రా!

లండన్‌కోటు కథ ద్వారా పాఠకలోకానికి పరిచయమైన సగ్గు రాజయ్యగారి డైరెక్టుకథ కలిసుందాం రా కథాజగత్‌లో చదవండి. అలాగే త్వరలో కథాజగత్‌లో వెలువడబోయే ఈ క్రింది కథలకై మీ దృష్టిని సారించండి.
1.పిడుగు పాపిరెడ్డి - శాలువా


2.పారుపూడి వెంకట సత్యనారాయణ -కృతే కార్యే కిం ముహూర్త ప్రశ్నేన

3.పి.వి.శేషారత్నం - సంకల్పం

4.రేగులపాటి కిషన్‌రావు - సౌజన్యం

5.రేగులపాటి విజయలక్ష్మి - కీడు జరుగుతుందా?

6.కొలకలూరి స్వరూపరాణి - ఫ్రిజుడిటీ

7.కొవ్వలి రామకృష్ణ పరమహంస - కనువిప్పు 


8.శ్రీవిరించి - పుడమి-పోడిమి


9.పి.వి.బి.శ్రీరామమూర్తి - పరిధి దాటిన వేళ

10.హోతా పద్మినీదేవి - పశ్చాత్తాపం   
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి