...

...

26, జనవరి 2011, బుధవారం

రాయలమ్మ

గణతంత్ర దినోత్సవ కానుకగా మేము అందిస్తున్న కథ రాయలమ్మ కథాజగత్‌లో చదవండి. ప్రముఖ నాటక రచయిత ఎస్.మునిసుందరం గారి కలం నుండి వెలువడిన ఈ కథ రాయలవారి నేపథ్యంలో సాగింది. ఈ కథపై మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి