...

...

19, జనవరి 2011, బుధవారం

మాలికా పద చంద్రిక!

కొత్తగా ప్రారంభమైన అంతర్జాలపత్రిక మాలిక పత్రిక లో నేను తయారు చేసిన పజిల్ ప్రకటించారు. దయచేసి చూడండి పూరించడానికి ప్రయత్నించండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి