...

...

3, జూన్ 2010, గురువారం

క్రాస్‍వర్డు పజిలు సాల్వుము - 10 సమాధానాలు!అడ్డం: 
1. నవరస అయితే కైకాల. విశ్వవిఖ్యాత అయితే నందమూరి.                                 -  నటసార్వభౌమ 
3. పోtown!  గుడికి సంబంధించింది.                                                                   -  గోపురము  (Goపురము) 
5.బ్రీఫ్ ఇంట్రో!                                                                                                    -  సంక్షిప్త పరిచయం
7. నాయీబ్రాహ్మణుడు ప్రసాదించే వరం!                                                               -  క్షవరం
9. అన్నమయ్య, క్షేత్రయ్యల కోవకు చెందిన ఒక వాగ్గేయకారుడు.                            -  సారంగపాణి
10. నవగోతములో చొప్పడియున్న పొగరు.                                                          - గోవతనము
11. రా మరదలా అంటున్న విశ్వబ్రాహ్మణుడు.                                                       - కంసాలి (come सालि)
14. చందాలు వసూలు చేసే వారి హస్త భూషణము కుడి నుంచి.                              -  ముకస్తపు దుసీర
15.  శుభకార్యాలకు పెట్టేది?                                                                                 -  ముహూర్తము
16. మొఘలుల కాలంలో మన దేశానికి దిగుమతి అయిన ఈ తీపి మిఠాయి కావాలంటే మూను జాబ్ లాగు. - గులాబ్ జామూను 

నిలువు:
1. క్షుల్లకము/ శంఖనఖము                                                                                 - నత్తగుల్ల
2. పడమర వస్తున్న  మోటారు బోటు.                                                                    - మరపడవ
4. మూడు రంగుల మృగశ్రేష్ఠము!                                                                          -  మువ్వన్నె మెకము
5.కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్!                                                                                           - సంయుక్త గణితము
6.ఇవి తోమే కార్మిక వీరుల కన్నుల నిండా కణకణమండే విలాపాగ్నులకు ఖరీదు కట్టే షరాబు లేడని శ్రీశ్రీ స్టేట్‍మెంట్! కాకపోతే ఏక వచనంలో!                                                                                        -  యంత్ర భూతపు కోర                        
7. సాధారణంగా ఆవేశం నిడివి.                                                                                °µgºOµA
8. కాస్త నాజుగ్గా అయితే రంగవల్లికే!                                                                         - ±µASÐw
9. లోకవిదితము, జనసాధారణము, బహిరంగము.(?)                                              -  «¸±µöYo¶m¶¢ÀÀ
12. తంతునాభము                                                                                               - సాలెపురుగు
13. ధూమశకట వాహన గమనాగమన నిర్దేశ సూచికా స్తంభము.                               -  రెక్కమాను
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి