...

...

13, జూన్ 2010, ఆదివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము -11


ఆధారాలు: 

అడ్డం: 
1. ఛందోబద్ధమైన కవిత కాదండోయ్!
3. సినిమాల్లో రాజబాబు జోడీ!
5. నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడికి పేరు తెచ్చిపెట్టిన కథలు.
7. మేక మధ్యన శకుంతలమ్మ!
9. జాతీయ జంతువు.
10. తబ్బిబ్బెగు కోమలి లక్ష్మియా?
11. అభిరామి సిమి గరేవాల్‌ల జాయింటు సంపద!.
14. అల్లనల్లన అలవోకగా... సుభద్రగారి బ్లాగు కలగాపులగమయింది.
15.  నెత్తురు.
16. మాయాబజార్‌లో ఆర్.నాగేశ్వరరావు ఊతపదం పాక్షికంగా! 

నిలువు:
1. తమిళ తమ్ముడికిరువైపులా నిను గలిగిన స్త్రీ.
2. నిగనిగ కాంతులు మెఱయగ
4. గంగానదిని ఇలా పిలువవచ్చా!
5.  కృష్ణభగవానునికీ, క్రీస్తు ప్రభువుకీ ఉమ్మడి విశేషణము!
6. గార్ధభాశ్వములు. ఒకే జాతివి కదా! 
7. జూన్ ముందు మొదలయిన శ్రేష్ఠము! 
8. లేమికి వ్యతిరేకం!కావడి కుండల్లో ఒకటి!
9. నాల్గు నెలల పూనిక సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక గురువులు చేపట్టేది!
12. అడ్డం ఐదు రచయితదే మరో రచన చివర ఎగిరిపోయింది.
13. మంచి కళాత్మక చలన చిత్రాన్ని దీనితో పోల్చవచ్చు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి