...

...

22, జూన్ 2010, మంగళవారం

అవ్..గట్లనా...?!

(సాక్షి దినపత్రిక సౌజన్యంతో)
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి