...

...

14, జూన్ 2010, సోమవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము -11 సమాధానాలు!
అడ్డం: 
1. ఛందోబద్ధమైన కవిత కాదండోయ్!                                            - నిశ్ఛంద కవిత
3. సినిమాల్లో రాజబాబు జోడీ!                                                    - రమాప్రభ
5. నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడికి పేరు తెచ్చిపెట్టిన కథలు.   - పచ్చనాకు సాక్షిగా
7. మేక మధ్య శకుంతలమ్మ!                                         - మేనక (శకుంతల అమ్మ)
9. జాతీయ జంతువు.                                                               - చారల పులి 
10. తబ్బిబ్బెగు కోమలి లక్ష్మియా?                                            - లిబ్బిగుబ్బెత 
11. అభిరామి సిమి గరేవాల్‌ల జాయింటు సంపద!                        - మిసిమి 
14. అల్లనల్లన అలవోకగా... సుభద్రగారి బ్లాగు కలగాపులగమయింది. - రివాకొబ్బచెట్టులు  (వాలు కొబ్బరి చెట్టు)
15.  నెత్తురు.                                                                         - క్షతదము 
16. మాయాబజార్‌లో ఆర్.నాగేశ్వరరావు ఊతపదం పాక్షికంగా!  - తక్షణ కర్తవ్యం (మాయాబజార్ సినిమాలో ఇదే మన తక్షణ కర్తవ్యం అనేది దుశ్శాసనుడి ఊతపదం.)

నిలువు:
1. తమిళ తమ్ముడికిరువైపులా నిను గలిగిన స్త్రీ.                                  - నితంబిని 
2. నిగనిగ కాంతులు మెఱయగ                                                            - తళుకులీన 
4. గంగానదిని ఇలా పిలువవచ్చా!                                                 - భగీరథ సుత
5.  కృష్ణభగవానునికీ, క్రీస్తు ప్రభువుకీ ఉమ్మడి విశేషణము!        - పశువుల కాపరి
6. గార్ధభాశ్వములు. ఒకే జాతివి కదా!                                    - గాడిద గుఱ్ఱములు  
7. జూన్ ముందు మొదలయిన శ్రేష్ఠము!                                         - మేలిమి (జూన్ ముందు వచ్చే నెల మే) 
8. లేమికి వ్యతిరేకం!కావడి కుండల్లో ఒకటి!                                     - కలిమి (కలిమిలేములు కావడికుండలు అన్నాడొ సినీ కవి)       
9. నాల్గు నెలల పూనిక సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక గురువులు చేపట్టేది!    - చాతుర్మాస దీక్ష
12. అడ్డం ఐదు రచయితదే మరో రచన చివర ఎగిరిపోయింది.                 - సినబ్బకత
13. మంచి కళాత్మక చలన చిత్రాన్ని దీనితో పోల్చవచ్చు.                - దృశ్యకావ్యం
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి