...

...

11, జూన్ 2010, శుక్రవారం

రిగ్గింగ్!

నాగసూరి వేణుగోపాల్‌గారి కథ రిగ్గింగ్ కథాజగత్‌లో చదవండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి