...

...

2, జూన్ 2010, బుధవారం

ఎలిబీ

ప్రముఖ రచయిత తిరుమలశ్రీ (పి.వి.వి. సత్యనారాయణ) గారి డైరెక్ట్ కథ ఎలిబీ కథాజగత్‍లో ప్రకటించాము. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి