...

...

24, జూన్ 2010, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము -13ఆధారాలు: 

అడ్డం: 
1. నాగార్జున, టబుల హిట్ సినిమా.
3. రమణారెడ్డిగారి ఈ కథ కథాజగత్‌లో దర్శనమిస్తుంది.
5. ఆరుద్ర గుండెలూపిన సత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణ.
7. మాజీ ముఖ్యమంత్రి యింటిపేరులోనున్న రక్తపాయిని.
9. కిమ్మీరపు మొలక!
10. తీపిరోగం!
11.  చాప్టర్ 4.5 ఆఫ్ కృష్ణయజుర్వేదం!
14.  ఆనతిబెట్టితినని ఆయాస పడవద్దు - రామదాసు కీర్తనని ఈరాగంలో ఆలపించండి. 
15. డైరీ తిరగబడింది.
16.పురపాలక సంఘము.

నిలువు:
1. ఈ పజిల్ పూరణకు ఇది అవసరమా?
2.  శెనగపూల రైకదానా జారుపైట చిన్నదానా పాట ఈ చిత్రంలోనిది.
4. మెంతిఆకును కూరగా వాడితే ఇది తగ్గుతుంది.
5.  చండప్రచండ శిల అభినవ కొక్కొండగారి పేరు చివరి అక్షరాలు కానరావు.
6.  రామ లక్ష్మణ భరత శతృఘ్నుల  జన్మకు మూలము.
7. నిలువుమా నిలువుమా నీలవేణి అంటున్న అమరశిల్పి!
8. సప్తస్వరాలలో ఏ స్వరమైనా, తన స్థానాన్ని వదలక తనకు ముందు వెనుక ఉన్న స్వరస్థానాలతో మైత్రి చేసి కలిసి నడవడాన్ని ____ అంటారు.
9.  మనువు పుట్టువు, మెచ్చుల పచ్చమ్రుచ్చిలి మొదలైన అచ్చతెనుగు కబ్బములను వ్రాసిన కవిపండితుడు. 
12. దేవదేవు డెక్కెనదె దివ్యరథము | మావంటివారికెల్ల _ _ _ _ _ ||
13. విధము, క్రమము.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి