...

...

26, జూన్ 2010, శనివారం

నిరవధిక నిరీక్షణ!

తాడిగిరి పోతరాజు గారి కథ నిరవధిక నిరీక్షణ కథాజగత్‌లో చదవండి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి