...

...

28, జూన్ 2010, సోమవారం

కె.వి.నరేందర్ కథ


మతకల్లోలాలెప్పుడూ... మతాల్లోంచి పుట్టుకరావు. రాజకీయంలోంచి పుట్టుకొస్తాయి. ఈ నగ్న సత్యం ఎప్పుడూ బయటపడకుండా... నాయకులెప్పుడూ జాగర్త పడుతుంటారు అంటున్నారు కె.వి.నరేందర్ తమ కల్లోలం కథలో. ఈ కథ కథాజగత్‌లో చదవండి.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి